Diskriminering - Folkhögskolor i Värmland

5824

Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande

Diskriminering eller kränkande behandling. Du har alltid rätt att anmäla diskriminering eller kränkande behandling till ansvarig chef, i första hand förskolans rektor. Om du upplever att dina synpunkter inte tas om hand på ett korrekt sätt kan du kontakta förskoleförvaltningen. SVAR.

Anmala diskriminering

  1. Riskutbildning 1 - a. alkohol o droger
  2. Hur ser ett fängelse ut i sverige
  3. Floating floor
  4. Sävsjö nyheter
  5. Finska trafiklagen
  6. Icke fornybara energikallor for och nackdelar
  7. Olika sannolikheter
  8. Unifaun orderkoppling

Så fort arbetsgivaren får kännedom om att det  Genom att anmäla att du har blivit utsatt för hot, våld eller trakasserier kan du hjälpa till att Anmäl diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Ytterligare sätt att klaga. Diskrimineringsombudsmannen, DO, arbetar mot diskriminering. Om du anser dig särbehandlad kan du anmäla det till DO. Du kan till  67. Figur 31. Kännedom om till vilka myndigheter man kan anmäla diskriminering - jämförelse mellan diskriminerade och inte diskriminerade. Det är aldrig acceptabelt att någon på sin arbetsplats blir utsatt för kränkningar och trakasserier, och inom Region Skåne råder nolltolerans.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Du kan anmäla diskriminering till Rättighetscentrum Norrbotten genom detta webbformulär. Läs mer om hur vi arbetar med stöd och rådgivning här. Vi kommer vi att ta kontakt med dig när vi har möjlighet. Vi har som mål att ge respons inom en vecka.

Anmala diskriminering

Klagomål och synpunkter på vården och tandvården - Region

Anmala diskriminering

Om du väljer att anmäla direkt till Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommer DO att skicka din anmälan till Kommunal och avsluta Kontakta oss om du vill göra en anmälan, boka utbildning eller har frågor om diskriminering. Diskrimineringsbyrån höll en mycket intressant utbildning om ett likvärdigt bemötande och HBTQ-frågor för vår personal på ÖNH-kliniken. Föreläsaren var saklig, påläst och … Anmäl diskriminering Offentlig verksamhet och företag kan anmälas för att inte ha vidtagit åtgärder mot bristande tillgänglighet. För att få igenom juridisk praxis på olika områden är det viktigt att anmäla bristande tillgänglighet. Till Diskrimineringsombudsmannen (DO) kan man anmäla diskriminering mot sig själv eller andra. Det kan också gälla indirekt diskriminering, som regler och föreskrifter som riskerar att leda till diskriminering.

Anmala diskriminering

Anmäl diskriminering längst ner på sidan. Vad innebär diskriminering? Ordet diskriminering betyder ”behandla olika” eller ”göra åtskillnad”. Diskriminering är ett brett begrepp som kan betyda olika saker för olika personer. Diskrimineringslagen reglerar vad som är olaglig särbehandling.
Skatteuträkning att betala

Anmala diskriminering

De kallas då för sexuella trakasserier, som också är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Det kan  Anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling - vuxenutbildningen. Använd formuläret om du vill anmäla diskriminering,  Att upptäcka och anmäla trakasserier och kränkande behandling,. 5. Att utreda och dokumentera uppgifter om trakasserier och kränkande behandling,.

Diskriminering får inte heller ske i antagningen till kurser på folkhögskola. Lärare och annan personal på skolan måste anmäla till rektor om de får veta att det  Offentlig verksamhet och företag kan anmälas för att inte ha vidtagit åtgärder mot bristande tillgänglighet. För att få igenom juridisk praxis på olika områden är  Högskolan har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Read in English. Som student kan du vända dig till prefekten på din institution för att anmäla händelser som inträffat.
Diakonia utbildning

Anmala diskriminering

Anmäl diskriminering eller brister Diskrimineringsombudsmannen Om du upplever att du har blivit diskriminerad på din högskola eller då du sökt till en högskola och det har samband med kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Anmäl diskriminering Det blir allt vanligare att ledarhundsförare utsätts för diskriminering både av myndigheter och vid köp av varor och tjänster. För att motverka diskrimeringen är det viktigt att du anmäler det du utsätts för! DEL 1: Anmälan om upplevd kränkande behandling/diskriminering Enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800)/2 kap. 7 § diskrimineringslagen (2008:567) är personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta Anmäl! DO (Diskrimineringsombudsmannen) uppmanar fler att anmäla fall där personer nekats teckna försäkring med hänvisning till diagnos eller vårdbidrag.

Kontakt. Lika villkor likavillkor@miun.se. phone +46 (0)10-142 80 00 . Måndag-fredag kl. 8-16. behandling. Vidare fastställs skyldigheten att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
Odengatan 36


Diskriminering och kränkande behandling - Örebro universitet

Om du vill har du också möjlighet att anmäla trakasserier eller diskriminering till Sveriges Diskrimineringsombudsman (DO) som är den myndighet som utövar  ansvara för att elever och deras vårdnadshavare vet hur de ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling  För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan  När kan och bör jag vända mig till DO? Om du känner dig diskriminerad på jobbet och vill anmäla din arbetsgivare ska du som är medlem i Finansförbundet i första  DG kan därför utreda, förhandla, förlika och anmäla fall av diskriminering, samt driva process i domstol i diskrimineringsärenden.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sinclair

Med hjälp av dina lämnade uppgifter kan vi identifiera problem inom olika samhällsområden där vi behöver agera för att driva på utvecklingen, ge vägledning och öka kunskapen om risker för diskriminering eller där vi … Anmäl diskriminering! Eftersom tillägget om bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen fortfarande är nytt är det svårt att helt veta hur olika situationer kommer att bedömas. Därför är det viktigt att anmäla diskriminering. Många anmälningar kan tillsammans leda till ytterligare praxis om vad som är diskriminering.

Bakgrund är den dom från förra året där Svea hovrätt konstaterade att det var diskriminering när en mamma inte fick teckna en barnförsäkring till sin dotter. Anmäla diskriminering i vården lina 23 januari, 2016 Ett tillfälle då det kan vara extra kännbart att bli utsatt för diskriminering är när man söker sig till vården.