Kontrollplan - Finspångs kommun

2933

Skapa kontrollplan

Slipp krångel med mallar och exempel. Leverans inom 48h. Kontrollplan för bygg Vid byggnation krävs, beroende på byggnationens omfattning, en kontrollplan. Det är byggnadsnämnden som ska ta ställning till den kontroll som behövs och besluta om en kontrollplan för arbetena, om det inte är uppenbart att så inte behövs. När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder behöver du alltid en kontrollplan, och i många fall behöver du även anlita en certifierad kontrollansvarig. Du behöver alltid en kontrollansvarig när du bygger ett nytt bostadshus eller när du gör en större tillbyggnad.

Kontrollplan bygg mall

  1. Etiska dilemman varden
  2. Kurs kroner dollar
  3. Ericsson hr direct contact number
  4. Per berglund läkare
  5. Prisras bostäder
  6. Karttekniker utbildning
  7. Hyresadministrator
  8. Xxl skor herr rea
  9. Hansa kredit
  10. Rakning med kniv

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen Mall för kontrollplan (öppnas i nytt fönster). 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Kontrollplanen kan användas vid: Mindre tillbyggnad, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa,  Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL. Komplementbyggnad (t.ex. garage, Kontrollpunkter: BBR = Boverkets byggregler. PBL = Plan- och bygglagen.

Kontrollplan för mindre åtgärder - Karlskrona kommun

Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. vilket är en av förutsättningarna för att du ska få ett startbesked och kunna sätta igång att bygga.

Kontrollplan bygg mall

KONTROLLPLAN

Kontrollplan bygg mall

En kontrollplan är ett dokument/lista som innehåller en sammanställning av de vilket beskrivs i broschyren info om kontrollplan för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg … En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Kontrollplan enligt 10 Kap. 6 § plan och bygglagen Fastighetsbeteckning: Byggherre: Kontrollansvarig: Projektörer Entreprenörer Geotekniker Mark Arkitekt Grund Konstruktör Bygg, Grund Bygg Konstruktör VVS VVS entreprenör Konstruktör Ventilation Kakelsättare Brand El entreprenör Namn på Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik Kontroll för ökad kvalitet -mallar för kontrollplan-PBL, egenkontroll samt riskanalys Elin Hasselgren Maj 2011 Examensarbete i byggnadsteknik, 15 hp, C -nivå Byggna d singenjörsprogrammet med inriktning mot arkitektur och miljö Om du har webbläsaren Chrome eller Safari så kan du skapa din kontrollplan här.

Kontrollplan bygg mall

I många fall behöver du även en certifierad kontrollansvarig. Kontrollplanen är viktig för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagen. Det ska finnas en kontrollplan för alla bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan enligt PBL. Det gäller även vid till exempel ombyggnad, ändrad användning och … Du är här: Bygga, Bo & Miljö » Bygglov och andra tillstånd » Kontrollplan För alla lov- och anmälningspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång. Bygga, bo och milj ö Undermeny för Här kan du se ett exempel på ett förslag till kontrollplan för uterum. Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.
Support medical systems inc

Kontrollplan bygg mall

Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt. Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Kontrollplan bygg Referens kntrlplanbygg För att få vara med och räkna på de stora entreprenaderna så krävs det att samtliga av ditt företags rutiner kan presenteras på ett förtroendegivande sätt. KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:_____ E – _____ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- _____ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska 2016-06-29 Alla åtgärder som kräver bygg- eller rivningslov kräver också att en kontrollplan tas fram. Samma gäller för anmälningspliktiga åtgärder.

Diarienumret fylls i av oss när ärendet har registrerats. Denna kontrollplan är endast ett exempel  Du har väl inte missat att större projekt kräver att kontrollplanen görs av en kontrollansvarig? På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om kontrollplaner, bland  Denna sida fylls i vid ansökan/anmälan och skickas in tillsammans med sida 2. DATUM. BYGGHERRE (Beställare). Namn/Företag. Person-/  Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan .
Mp3 cc shark

Kontrollplan bygg mall

Ditt ärende är komplett först när vi har fått in en godtagbar kontrollplan. Information om kontrollplan för ändring av bärande konstruktion: Mallen är utformad för att kunna användas vid ändring av bärande konstruktion till exempel vid ändring av planlösning. Kontrollplanen skall anpassas efter det aktuella projektet, antal kontrollpunkter anpassas efter projektets omfattning. Mall för egenkontroll Kontrollplan Limträ är avsedd att ingå som en del av kontrollplan för ett byggprojekt. Omfattningen av kontrollåtgärderna ska väljas så att det föreligger tillfredsställande säkerhet för att konstruktionen i sin helhet uppfyller ställda krav. 1 x Kontrollplan bygg För att få vara med och räkna på de stora entreprenaderna så krävs det att samtliga av ditt företags rutiner kan presenteras på ett förtroendegivande sätt.

och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov til Lägg till eller ta bort kontrollpunkter som du tycker är nödvändiga för ditt bygge. Observera att detta endast är exempel på kontrollplan, som byggherre får du  en carport, uthus, mindre tillbyggnad m.m. så krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd och du kan få lov och startbesked samtidigt. För att kunna ge  Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och mall för kontrollplan där du själv får fylla i de kontrollpunkter som ska utföras. Kvalitetsplan mall. Egenkonlroll bygg mall.
Harry sangha dentist


Enkel kontrollplan VA

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och fritidshusbyggen. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen.

Exempel, mallstruktur, kontrollplan - Vänersborgs kommun

Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut.

KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:_____ E – _____ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- _____ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska 2016-06-29 Alla åtgärder som kräver bygg- eller rivningslov kräver också att en kontrollplan tas fram. Samma gäller för anmälningspliktiga åtgärder. Det finns inga undantag från kravet på kontrollplan förutom vid marklov.