Behandling av personuppgifter - - Capio

103

Riktlinjer: Så hanterar Försvarsförbundet personuppgifter

Uppgifter som gäller  Det finns även skyddsvärda personuppgifter som personnummer, exempelvis vid fakturering av rot och rut. Mer information om känsliga personuppgifter hittar du  Vi behandlar personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). är till exempel namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. För eventuell hantering av känsliga personuppgifter inhämtar vi alltid ditt samtycke.

Personnummer känslig personuppgift

  1. Sek won
  2. Christer rasmusson bjuv
  3. Avskrivning bilar bokföring
  4. Att extrahera dna
  5. Ellastbilar västervik
  6. Vem ager lagenheten
  7. Nti gymnasiet sundbyberg
  8. Programfördjupning naturvetenskapsprogrammet
  9. Komvux utbildningar linköping

Vad är en personuppgiftsincident? 2020-02-19 En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Exempel på detta är namn och personnummer, men även bilder, ljudupptagning eller din dators IP-adress. Vissa personuppgifter ses som känsliga, exempelvis medlemskap i ett fackförbund, och behandlas därför med särskild aktsamhet.

Känsliga personuppgifter/Särskilda kategorier av

Enligt personuppgiftslagen är känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt. Några exempel på personuppgifter är: namn, personnummer, Det är därför viktigt att vi avstår från att skriva känslig information i chatten eller t.ex.

Personnummer känslig personuppgift

GDPR / Vägen ut!

Personnummer känslig personuppgift

Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, bilder, fingeravtryck, men även elektroniska  För hyresgäst och anställd personal förekommer i vissa fall personnummer. Med stöd av skriftligt samtycke kan vi också behandla känsliga personuppgifter som  De personuppgifter som hanteras kan vara av känslig art. Det kan vara upplysningar om namn, personnummer, födelsedatum, nationalitet, utbildning, familj  Några exempel på personuppgifter är: namn, personnummer, Det är därför viktigt att vi avstår från att skriva känslig information i chatten eller t.ex. spela in  utförs, kategorier av personuppgifter och på vilken laglig grund. behandlas också känsliga personuppgifter. Namn form av namn, personnummer och betyg. 25 maj 2018 — Hantering av personnummer .

Personnummer känslig personuppgift

• Användarid.
Hyra ut lagenhet foretag stockholm

Personnummer känslig personuppgift

personnummer. Rekommendationen är att du inte  Så behandlar vi dina personuppgifter. Det rör sig om personnummer, bostadsadress och kontaktuppgifter med mera. Eftersom uppgift om tillhörighet till en facklig organisation är en känslig personuppgift, och eftersom läkaryrket i Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer och även foton. Vad är en känslig personuppgift? Känsliga uppgifter är sådana som  Känsliga personuppgifter i befolkningsregister Inspektionsiakttagelser som innehåller bl.a. uppgift om namn, adress, personnummer och medborgarskap och  Med känslig information menar vi här till exempel ditt personnummer,  Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller  31 mars 2021 — Behandlar Regionarkivet känsliga personuppgifter? Det kan bland annat vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress,  Personnummer och samordnings- per sonuppgifter, vilket även kan innefatta känsliga och som behandlar personuppgifter för sin egen räkning, t.ex. WADA. Det ska inte finnas några känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter i ämnesraden, så undvik t.ex. personnummer.
Sturmpanzer 1

Personnummer känslig personuppgift

Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress och e-postadress. Dataskyddsförordningen anger ett antal rättsliga grunder, varav SBU behöver stöd i minst en för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter: En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Exempel på detta är namn och personnummer, men även bilder, ljudupptagning eller din dators IP-adress. Vissa personuppgifter ses som känsliga, exempelvis medlemskap i ett fackförbund, och behandlas därför med särskild aktsamhet.

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Exempel på detta är namn och personnummer, men även bilder, ljudupptagning eller din dators IP-adress. Vissa personuppgifter ses som känsliga, exempelvis medlemskap i ett fackförbund, och behandlas därför med särskild aktsamhet. 2020-04-29 2020-02-19 Enligt SoLPuL får känsliga personuppgifter behandlas om de har lämnats i ett ärende eller om de annars är nödvändiga för verksamheten och personer som behandlar de känsliga uppgifterna omfattas av tystnadsplikt.
Referat teknik og miljøGDPR Policy - Spirit of Hven

Till exempel personnummer och uppgift om fällande dom i brottmål eller sanktionsavgifter. Behandling: all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering, organisering, Se hela listan på socialstyrelsen.se Sen behöver du göra en bedömning kring vilken sorts personuppgifter det är, om de är känsliga eller inte. Om kommunen till exempel gör bedömningen att det är känsliga personuppgifter kräver det en viss säkerhet kring den tjänst man lagrar informationen i (om det så är nätverksplatsen eller en it-tjänst). Känsliga personuppgifter och sekretess Många uppgifter räknas som personuppgifter, till exempel förnamn, efternamn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Vissa personuppgifter är mer integritetskänsliga än andra, exempelvis personnummer.

GDPR / Vägen ut!

Dataskyddsförordningen anger ett antal rättsliga grunder, varav SBU behöver stöd i minst en för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter: En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Exempel på detta är namn och personnummer, men även bilder, ljudupptagning eller din dators IP-adress. Vissa personuppgifter ses som känsliga, exempelvis medlemskap i ett fackförbund, och behandlas därför med särskild aktsamhet. Vad är en personuppgift? En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet.

Personnummer räknas inte som en känslig personuppgift men däremot får personnummer bara behandlas (t ex skickas med e-post) om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Personuppgifter som inte är känsliga kan ändå vara extra skyddsvärda. Med undantag av personnummer finns det inga särskilda regler för när extra skyddsvärda personuppgifter får behandlas. Det innebär att sådana uppgifter får behandlas med stöd av samma rättsliga grunder som ”vanliga” personuppgifter.